Nasclann

 

Níl an liosta seo críochnaithe. Beidh mé ag cur nascanna eile leis de réir a chéile.

_____________________________________________________

Teach Yourself DaltaíNua Leargais

Foclóir eile Béarla►Gaeilge Gaeilge►Béarla Dineen  + Téarmaí Eorpach

InterGaelic

Simplí teasáras
Gramadach Caighdeán Gramadach Bunachar

Botúin

Daltaí

Nua Leargais

BC  Etym
Téacs Snas na Gaeilge 1  Snas na Gaeilge 2 Cód na Gaeilge 1 Cód na Gaeilge 2   Gaeilge Gan Stró  Irish on Your Own áiseannaSMO
Cluichí Seans Eile Foghlaí Focal Buntús Cartaí
Scoil Daoine óga  Coláistí Samhraidh Daoine Fásta NUIG  Oideas Gael  Sa Bhaile  Gaelscoil  Lingu@net  Bunscoil
fnag NASCANNA Oscail&Léigh
Éist Focail G Iorrais
Cloisleabhair
Leabhair do pháistí
Ceol TGLurgan Liricí Lurgan
Podchraolta Barrscéalta  BBC Beo ar Éigin
Motherfoclóir
Raidió Raidió RaidiónaG  Nascanna
Comhrá Le Máirtín Tom Sheáinín
Labhair Fóraim Comhrá  Oide  Uladh
Speech synthesizer
 here.
Féach Gearrrscannáin Teilifís TeilifísTG4
Léigh Irisí Beo Nós  Nuachtáin Tuairisceoir An tUltach
Nuacht 24  Vicipéid  Scéalta Sí B BoyInStripedPJs  Nuacht +  Early Modern G
Blaganna Blogger  Blaganna
Leabhair  Siopa Seanfhocail Íosagán + Acadamh Ríoga na hÉireann   Anála Anála 2
 An Dara Leabhar Gaedhilg CúChulainn Lebor Gabála Lebor na huidre Táin 1 Táin 
Cúirt an Mhéan Oíche Dialann Anne Frank  Call Of The Wild  Drámaí  Douglas Hyde
Filíocht dátheangach
Scríobh Twitter Foilsitheoirí  Idirlíon Gréasán  Scríobh Fada
Teicneolaíocht Tráth na gCeist Seanchló  Ríomhaire  Scríobh
Eolaíocht Plandaí
Damhsa  Rincí Seit, Feis  Rincí Foirne
Ginealach Sloinne   ‏
Féilte An Nollaig
Cultúr  Dúchas
 Ceilteach  Breatnais  Gàidhlig  Gaelg
Stair  Gaeilge
Polaitíocht Uachtaráin na hÉireann  Nuacht
Tíreolaíocht  Logainm  Contaetha
 DSG  LA 2-4/5
 Taighde  Daoine  Leinster G

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s