One comment on “540. Act of Union

  1. Scríobh tú é seo taca an ama sa bhliain 1800 ina ritheadh Acht an Aontais ag parlaimint na hÉireann, nó Feis na hÉireann, mar a thug lucht na Gaeilge air ag an am sin. Tháinig sé i bhfeidhm ar lá calainn 1801.

    ” Cosc ar Ghaeilge sna scoileanna,” a deir tú. De dhroim Acht an Aontais? Ní dóigh liom é. Bhí cead a chinn ag muinteoirí a dteagasc beag beann ar churacalam, ná súil an Stáit, ach mian na dtuismitheoirí a chomhlíonadh. Cad a bhí uathu, ní mé?
    Tháinig scoileanna an Stáit i réim 70 bliain ina dhaidh sin.

Comments are closed.